JEMGYÝET

Türkmenabatda türkiýeli sungat ussatlary çykyş etdiler

Lebap welaýatynda Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň çäreleri uly ruhubelentlige beslendi.

Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda bu medeni çäräniň çäklerinde dostlukly ýurduň sungat ussatlary özleriniň ajaýyp aýdym-sazlary bilen çykyş etdiler. Oňa Türkiýe Respublikasynyň köpsanly medeniýet we sungat işgärleri gatnaşdylar.

Dostlukly ýurduň meşhur estrada aýdymçylary, folklor we tans toparlary, bagşylary öz çykyşlarynda dostluk-doganlyk gatnaşyklaryny, hormatly Prezidentimiziň goldaw bermegi netijesinde uly ösüşlere eýe bolýan häzirkizaman milli medeniýetiniň ýokary derejesini wasp etdiler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: