JEMGYÝET

Talyplyga lebaply dalaşgärleriň saglyk barlagyndan geçmeli merkezleri barada maglumat

Welaýat saglygy goraýyş müdirligi Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine 2023-nji ýylda okuwa girmäge dalaş edýän raýatlara saglygy goraýyş barlaglarynyň geçiriljek edaralary barada habar berýär.

Türkmenabat şäheriniň 2-nji saglyk öýi: Türkmenabat şäheriniň 3-nji kwartalynyň 31-nji jaýy (Türkmenabat şäheriniň 1; 2; 3-nji saglyk öýleriniň hyzmat edýän çäkleriniň we Saýat etrabynyň, Saýat etrabynyň Sakar şäheriniň dalaşgärlerine hyzmat edýär), telefon belgileri (800422) 2-33-06, 2-52-83, 2-59-02.

Türkmenabat şäheriniň 5-nji saglyk öýi: Türkmenabat şäheriniň Magtymguly köçesiniň 113-nji «A» jaýy (Türkmenabat şäheriniň 4; 5-nji saglyk öýleriniň, bejeriş-sagaldyş hassahanasynyň hyzmat edýän çäkleriniň we Çärjew etrabynyň, Çärjew etrabynyň Farap şäheriniň we Saýat etrabynyň Garabekewül şäheriniň dalaşgärlerine hyzmat edýär), telefon belgileri (800422) 3-50-59, 3-77-60, 3-82-52, 3-78-77, 3-50-70.

Dänew etrap hassahanasy: Dänew şäheriniň S.A.Nyýazow köçesiniň 71-nji jaýy (Dänew etrabynyň, Dänew etrabynyň Seýdi şäheriniň, Dänew etrabynyň Garaşsyzlyk şäherçesiniň we Darganata etrabynyň dalaşgärlerine hyzmat edýär), telefon belgileri (800446) 2-25-03, 2-06-03, 2-06-29.

Kerki etrap hassahanasy: Kerki şäheriniň S.A.Nyýazow köçesiniň 137-nji jaýy (Köýtendag etrabynyň Dostluk şäheriniň, Hojambaz etrabynyň, Hojambaz etrabynyň Döwletli şäherçesiniň, Kerki we Halaç etraplarynyň dalaşgärlerine hyzmat edýär), telefon belgileri (800444) 2-03-22, 2-00-03, 2-50-65, 2-55-90.

Köýtendag etrap hassahanasy: Köýtendag etrabynyň Köýtendag şäheriniň A.Hoşnazarowa köçesiniň 5-nji jaýy (Köýtendag etrabynyň, Köýtendag etrabynyň Magdanly şäheriniň we Köýtendag etrabynyň Dostluk şäheriniň dalaşgärlerine hyzmat edýär), telefon belgileri (800440) 2-03-11, 2-03-16, 2-03-12.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: