YKDYSADYÝET

Şu ýyl 7,6 müň tonna ösümlik ýagy öndürildi

Welaýat azyk önümçilik birleşiginde pagta çigidi gaýtadan işlenilip, ösümlik ýagynyň we mallar üçin sarun, harpyk ýaly önümleriň, şeýle-de sabynlaryň dürli görnäşiniň öndürilişi ýylsaýyn artdyrylýar.

Bu kuwwatly kärhanada şu ýylyň ýanwar — oktýabr aýlarynda arassalanylmadyk ösümlik ýagynyň 7 müň 602 tonnasy, arassalanylan ösümlik ýagynyň 6 müň 401 tonnasy, sarunuň 18 müň 959 tonnasy, harpygyň 12 müň 892 tonnasy taýýarlanyldy. Degişli döwürde edilen işleriň pul hasabyndaky möçberi 79 million 369 müň manatlyga deň boldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: