YKDYSADYÝET

«Lebapetönümleri» kärhanasynda şöhlat önümleri öndürilýär

«Lebapetönümleri» kärhanasynda şu ýylyň geçen üç aýynda şöhlat önümleriniň 5 müň 500 tonnasy öndürildi.

Bu ýerde şöhlat önümleriniň kakadylan, gaýnadylan, ýarym kakadylan görnüşleri çykarylýar. Taýýar önümler söwda nokatlaryna ugradylýar. Kärhananyň hünärmenleri şöhlat we şöhlat önümleriniň hiliniň ýokary bolmagyny gazanýarlar.

Öndürilen önümleriniň pul hasabyndaky möçberi bolsa   421 müň 574 manatlyga deň boldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: