«Awtotrans» mahabat önümleriniň mukdaryny artdyrýar

Işini Türkmenabat şäherinde alyp barýan «Awtotrans» kompaniýasy şu ýylyp başyndan bäri mahabat materiallarynyň 833-üsini çap etdi. Bu geçen ýylkysyndan 90 sany köpdür. Netijede 240 müň manatlyga ýakyn iş ýerine ýetirildi.

Indi onlarça ýyl bäri «Awtotrans» kompaniýasynyň öndürýän dürli gabaradaky banerleri Türkmenabat şäherini we welaýatyň beýleki ilatly ýerlerini bezeýärler. Bu ýerde kompýuter bezegi boýunça öz işiniň ussatlary müşderilere dürli görnüşleri hödür edýärler. Şonuň ýaly-da, olary isleglerine görä bezeg şekillerini işläp taýýarlaýarlar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector