Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Lebap welaýat kitaphanasynda sergi açyldy

Jun 23, 2021

Lebap welaýat kitaphanasynda «Waspyň dilde dessan, Arkadagly Türkmenistan!» atly sergi açyldy.
Medeniýet hepdeliginiň geçýän günlerinde guralan sergide Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitaplary, ýurduň ösüşini görkezýän fotosuratlar, kitaplar we beýleki neşir önümleri goýuldy. Kitaphananyň resmi saýty baradaky wideoşekiller hem görkezildi.
Medeniýet hepdeligine gatnaşýan myhmanlar serginiň ilkinji tomaşaçylary boldular.

Adblock
detector