MEDENIÝET

Lebap welaýat kitaphanasynda sergi açyldy

Lebap welaýat kitaphanasynda «Waspyň dilde dessan, Arkadagly Türkmenistan!» atly sergi açyldy.
Medeniýet hepdeliginiň geçýän günlerinde guralan sergide Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň kitaplary, ýurduň ösüşini görkezýän fotosuratlar, kitaplar we beýleki neşir önümleri goýuldy. Kitaphananyň resmi saýty baradaky wideoşekiller hem görkezildi.
Medeniýet hepdeligine gatnaşýan myhmanlar serginiň ilkinji tomaşaçylary boldular.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: