Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Gadymy binalaryň galyndylaryny gözlediler, ýöne gala tapdylar

Jul 29, 2021

Türk arheologlary bir ýyl töweregi mundan ozal Mugla prowinsiýasynyň günorta-günbataryndaky Ulin etrabynda başlanan gazyp agtaryş işlerini tamamladylar, diýip «Российская газета» ýazýar. Geçen döwürde olara birnäçe asyrlap duran orta asyr galasynyň diwarlarynyň üstüni açmak başartdy. «Daily Sabah» gazyp-agtaryş işleriniň Akýaka şäherinde öň belli bolmadyk taryhy ýerleri anyklamak üçin başlanandygy barada habar berýär. Täsin ýeri, ol ýer ozal öwrenilen hasap edilýärdi. Şonuň üçin hem, garaşylmadyk açyş hemmeleri haýran galdyrdy. Alymlar gadymy binalaryň galyndylaryny tapmakçydylar we gala taparys diýip pikirem etmeýärdiler.

Adblock
detector