Bahasy 440 müň dollara barabar iň inçe el sagady çykaryldy

«Bulgari» kompaniýasynyň öz müşderilerine hödürlän täze el sagatlary dünýäde iň inçe mehaniki sagatlar diýlip yglan edildi. «Bulgari Octo Finissimo Ultra» diýlip atlandyrylan bu sagatlaryň ýogynlygy bary-ýogy 1,8 millimetrdir. Onuň titandan ýasalan gaýyşynyň  ýogynlygy bolsa 1,5 millimetrdir.

Sagadyň korpusy-da titandan ýasaldyr. Sagadyň sekiz burçly wagty görkezýän sanlarynyň aňyrsynda onuň mehanizmleri görnüp dur, şonuň ýaly-da onuň depesiniň çep burçunda QR-kod bar. Çeşmäniň berýän maglumatlaryna görä, «Bulgari» kompaniýasy bu sagadyň iň inçe mehanizmlerini işläp taýýarlamak üçin 3 ýyl sarp etdi. Özüniň inçeliginiň ölçeginiň täzeligi bilen ol öň rekord goýan ýogynlygy bary-ýogy 2 millimetr bolan «Altiplano Ultimate» sagadyndan öňe geçdi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector