SPORT WE SYÝAHAT

Maryly futbolçylar kubogyň eýesi boldular  

2008-­nji ýylda doglan oglanlaryň arasynda futbol boýunça Mary welaýatynyň kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi. Murgap etrabynda geçirlen duşuşyklara Mary şäherinden we etraplardan toparlaryň 8-si gatnaşdy.

Bu ýaryşda Mary şäheriniň 2-nji sport mekdebiniň ýaş futbolçylary beýleki toparlardan öňe saýlanyp, 1-­nji orna mynasyp boldular. Toparyň futbolçysy Ýagmyr Hojaýew garşydaşlarynyň derwezesine jemi 7 pökgi geçirmegi başardy. Ýaş futbolçysy Eziz Aşyrow özüni iň gowy goragçylaryň hatarynda tanatdy.

2-­nji we 3-­nji orunlary, degişlilikde, Wekilbazar hem­-de Ýolöten etraplarynyň toparlary eýelediler.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: