JEMGYÝET

Lebapda hepdäniň ikinji ýarymynda ýagyş ýagar

Lebap welaýatynda hepdäniň ikinji ýarymynda az-kem ýagşyň ýagmagyna garaşylýar. Bu barada Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugy «Türkmenistan» gazeti arkaly habar berdi.

Hepdäniň dowamynda welaýatda üýtgäp durýan bulutly howa höküm sürer. Günorta-gündogardan demirgazyk-günbatara ugruny üýtgedýän, tizligi sekuntda 7 — 12 metrden 11 — 16 metre ýetýän şemal öwser. Howa gijelerine -2… +3 gradusdan +3… +8 gradus aralygynda maýyl, gündizlerine +6… +11 gradusdan +15… +20 gradus aralygynda maýyl bolar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: