JEMGYÝET

«Lebapawtoulag» önümçilik birleşiginiň resmi saýty işläp başlady

«Türkmenawtoulaglary» agentliginiň» «Lebapawtoulag» önümçilik birleşiginiň resmi saýty işläp başlady. Indi ulag hyzmatlary barada maglumatlary almak üçin «lebapulag.gov.tm» salgydaky saýta girmeli.
Saýt «Baş sahypa», «Biz barada», «Hyzmatlarymyz», «Täzelikler», «Galareýa», «Habarlaşmak üçin» diýen rubrikalardan durýar.
Onda okyjylar önümçilik birleşiginiň gysgajyk taryhy tanşyp bilerler. Şonuň ýaly-da, saýtyň sahypalarynda ýuridiki we şahsy taraplara edilýän hyzmatlar barada maglumatlar bar. Onda birleşigiň gündelik durmuşy, amala aşyrylýan işleri barada makalalar goýlar. Goýlan suratlar bolsa olaryň üstüni ýetirýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply