YKDYSADYÝET

Kerkide 2,2 million manatlyk çörek öndürildi

 Kerki etrabyndaky çörek kärhanasynyň zähmet adamlary mele-myssyk çöregiň ilatyň saçagynda bol bolmagyny gazanýarlar. Kärhananyň önümleriniň hili ilatyň göwnünden turýar. Kärhanada şu ýylyň başyndan bäri meýilleşdirilen 1 million 324 müň manatlygyň ýerine 2 million 266 müň manatlyk çörek we çörek önümleri öndürildi.

 Çörekleriň «Ruhubelent», «Altyn däne», «Höwesli» diýlip atlandyrylan görnüşleri uly islege eýe bolýar. Kärhananyň önümleri goňşy Halaç, Köýtendag etraplarynyň ilatyna hem iberilýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: