- UNCATEGORIZED

ZÜLEÝHA KAKAÝEWA – Ýagyş ýagýar

Türkmenistanyň at gazanan artistleri Züleýha Kakaýewa we Guwanç Ýazmämmedow, «Türkmeniň altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijileri Eldar Ahmedow, Rahman Hudaýberdiýew we Gülşirin Öwezmämmedowa dagylar täze ýyl konserti bilen Türkmenabat şäherinde boldular.

Поделиться ссылкой: