JEMGYÝET

Zenanlara pul sowgatlary gowşurylýar

Düýn, baharyň ilkinji gününde Lebap welaýatynda Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan aýal-gyzlara pul sowgadyny gowşurmak dabaralary başlandy.

Çäre mahalynda zenanlara pul sowgatlary we ter gül çemenleri gowşuryldy. Dabaralar welaýatyň sungat ussatlarynyň hoş owazly aýdym-sazlary bilen utgaşdy. Belentden ýaňlanan şirin mukamlar köňüllere şatlyk nuruny çaýdy.

Halkara zenanlar güni mynasybetli aýal-gyzlara döwlet Baştutanynyň adyndan pul sowgatlaryny gowşurmaklyga bagyşlanan dabaralar dowam edýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: