ÝUNISEF Türkmenistanyň lukmanlary üçin 225 müň dollarlyk şahsy gorag serişdelerini getirdi

Şu hepdede ÝUNISEF Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi  üçin şahsy gorag serişdelerini (ŞHS) getirdi. Bu barada «Türkmenistan. Altyn asyr» saýty habar berýär.

Olar umumy bahasy ABŞ-nyň 225 000 dollaryna  barabar  bolan ŞHS-ne kombinzondan, örtüklerden, gorag nikaplaryndan, ýektaýlardan, elliklerdir we gorag äýneklerinden ybaratdyr. Bu serişdeler ýiti ýokanç kesellerine garşy durmagy üpjün etmegiň Milli meýilnamasyny durmuşa geçirmäge dowam edýän goldawyň çäklerinde beridli.

Adblock
detector