Jeyhun News

Информационно-аналитический портал

Ýolsuz ýerler üçin niýetlenen «Largus Cross» «Garagumyň» öwüşginini aldy

Feb 10, 2021

«AwtoWAZ» «Lada Largus» awtomobiliniň özgerdilen görnüşlerini köpçülikleýin çykaryp başlady. Ilkinji bolup konweýerden ýolsuz ýerlerde hem sürmäge niýetlenen hem-de «Garagum» diýen öwüşgin çaýylan «Largus Cross» düşürildi. Bu barada «rambler.ru» habar berýär.
Özgerdileninden soň «Lada Largus»-yň öň tarapynda X-stildäki bölek, moldingleri, «Renaut Logan»-yň çyralary, radiatoryň öňünde ullakan gözenekler ýerleşdirdiler. Onuň öňki ganaty hem üýtgedilendir. Oňa «Lada Vesta»-nyň gapdal aýnalaryny, depesinde gysgaldylan anten, bezeg, aýna ýuwujynyň täze standart görnüşde topanan pürküjisini goýular.
Maşynyň salonynda «Renault Duster»-iň öňki nesliniň dolandyryş panelini goýdular. Şonuň ýaly-da fransuz modelinden gapysynyň kartasyny hem aldylar. Paneliň enjamlary, ruluň tigiri, oturgyçlar, şonuň ýaly-da tirsekligi bolsa «Lada Xray Cross»-yňky. Ozalkylary ýaly, göwrümi 1,6 litre barabar. 87 at güýjünden 106 at güýjüne çenli güýji bolan benzin hereketlendiriji, 5 basgançakly tizligi üýtgedýän mehaniki mehanizm goýdular.

Leave a Reply