SPORT WE SYÝAHAT

Ýetginjekleriň arasynda boks boýunça Lebap welaýatynyň birinjiligi geçirildi

Türkmenabat şäheriniň 8-nji sport mekdebinde 2010—2011-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda boks boýunça Lebap welaýatynyň birinjiligi geçirildi. Onda Türkmenabat şäherinden, Farap, Halaç, Köýtendag we Döwletli etraplaryndan 90 türgen iň güýçli diýen ady almak ugrunda göreşdi.

Ýaryşa Türkmenabat şäherinden 49 boksçy gatnaşyp, olaryň 44-si baýrakly orunlara mynasyp boldular.  Olaryň 14-si birinji,  12-si ikinji we 18-si üçünji orunlary eýelediler. Netijede toparlaýyn hasapda hem türkmenabatlylar birinjiligi eýelediler. Döwletli etrabynda 11 türgen ringe çykyp, olaryň 8-si tapawutlandylar. Etrabyň boksçylarynyň 3-si birinji, 2-si ikinji we  3-si üçünji orunlary eýelediler we toparlaýyn hasap boýunça ikinji orna düşdiler. Köýtendagdan gelen 20 türgeniň ýarysyndan azyragy — 9 boksçy (1 sany birini,  2 sany ikinji we 6 üçünji orunlar) ýeňijileriň basgançagyna çykdylar. Netijede toparlaýyn hasap boýunça etrap üçünji orna mynasyp boldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: