DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Ýere tarap ullakan kometa uçup gelýär

 «C/2014 UN271» hökmünde belli oşýekt ýa-da Bernardinelli-Bernşteýniň kometasy Gün ulgamynyň gyrsyndan onuň merkezine tarap sagatda 35 400 kilometr tizlik bilen uçup gelýär. Bu barada «The Independent»-e salgylanmak bilen, «mail.ru» ýazýar.

Kometa özüniň gabarasy bilen haýran galdyrýar: onuň ýadrosynyň diametri 130 kilometre, agramy bolsa 500 trillion tonna  barabar.

Ýöne ýerlilere howsala düşmek gerek däl. Alymlaryň hasaplamalaryna görä, kometa Güne bir milliard milden köp ýakynlaşmaz. Bu Saturn saýýarasyndan hem aňra çenlidir. Özem bu 2031-nji ýyldan bolup geçmez.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: