YKDYSADYÝET

«Ýeňiş» maldarçylyk hojalygynyň hünärmenleriniň üstünligi

Serhetabat etrabynyň «Ýeňiş» maldarçylyk hojalygynyň maldarlary owlak-guzy möwsüminde 35789 ene goýundan 32494 sagdyn önüm aldylar.

Bu görkeziji bu maldarçylyk hojalygynyň etrabyň dowarçylyk fermalarynyň, çopan toparlarynyň arasynda guralan bäsleşikde görkezen üstünligidir. Bu ýeňiş Kakajan Gulmuradowyň ýolbaşçylyk edýän bu maldarçylyk hojalygynyň maldarlarynyň öz işlerine yhlas bilen ýapyşýandygyny görkezýär.  

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: