BIZE YAZYARLAR

Ýaz ekişi barada nakyllar

 • Ýandak sere — tohum ýere, mirap — suwa, kök — yzgara.
 • Gyş gamyny ýaz iý, ýatar garna az iý.
 • Sowurda suwar, jöwzada ek!
 • Ýylyň gelşi nowruzyndan belli.
 • Nowruz geçiň şahyny ezse, hasyla garaş.
 • Nowruzyň gaýynda, togsanyň haý-haýynda.
 • It ýyly ek, doňuz ýyly or.
 • Ir eken harman alar, giç eken — arman.
 • Gülşende gül biter, şor ýerde şora.
 • Ýeriňe bitse ýandak, ekiniň bolar hondak, ýeriňe bitse gyzgan, ekiniň bolar dyzman, ýeriňe bitse akbaş, ekiniň bolar puk baş.
 • Gördüň ýazyň dokuzy, al-da çyk, goşa öküzi.
 • Gün bar — bir teňňelik, gün bar — müň tyllalyk.
 • Gün otagalasa — günlük, Aý agyllasa — aýlyk.
 • Bir günden bahar bolmaz.
 • Ýelemik aýazdan, ýedi günki boragan.
 • Ir ekseň doň alar, giç ekseň ýer gurar.

Baýramow Daýanç Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň talyby

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: