SPORT WE SYÝAHAT

Ýaş woleýbolçylar Türkmenistanyň birinjiliginde üstünlikli çykyş etdiler

Ýakynda Türkmenabat şäherindäki 10-njy sport mekdebinde 2008 ― 2009-njy ýyllarda doglan oglanlaryň we gyzlaryň arasynda woleýbol boýunça Türkmenistanyň birinjiligi geçirildi.

Ýaryşa Lebap we Mary welaýatlarynyň her haýsyndan iki, Daşoguz welaýatyndan bolsa bir topar gatnaşdy.

Birnäçe günläp dowam eden birinjiligiň netijesinde Lebap welaýatynyň birinji we ikinji toparlary birinji hem-de üçünji orunlary eýelediler. Ikinji orna bolsa Mary welaýatyndan gelen woleýbolçylar mynasyp boldy.

Ýurt birinjiligine Lebap welaýatynyň toparlaryny Türkmenabat şäherindäki 9-njy we 10-njy sport mekdepleriniň tälimçileri Ahmet Jankulyýew bilen Gurban Şükürow taýýarlady.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: