Ýanwaryň 5-inden 7-si aralygynda Wengriýanyň ýokary okuw jaýlarynda da tölegsiz okajak talyplar saýlanylar

Türkmenistandan Wengriýanyň ýokary okuw jaýlarynda tölegsiz okuwa girmek üçin synaglaryň nähili geçiriljekdigi mälim boldy. Wengriýanyň ýokary okuw jaýlarynda okajak talyplary saýlamak ýanwaryň 5-inden 7-si aralygynda geçiriler, diýip, resmi türkmen metbugatyna salgylanmak bilen, «orient.tm» ýazýar.

Onuň birinji tapgyrynda ýaşlar saýlap alan ugurlarynyň birine degişli dersler:

— saglygy goraýyş;

— inženerçilik:

— kompýuter bilimleri we habarlar tehnologiýalary;

— ykdysady bilimler;

— tebigy bilimler;

— oba hojalyk bilimleri;

— ynsanperwer bilimleri

boýunça standart synaglary tabşyrarlar.

Saýlap almaklygyň soňky tapgyrynda kabul edýän wenger ýokary okuw jaýynyň onlaýn görnüşinde geçirjek söhbetdeşligine gatnaşmaly bolarlar.

Wengriýana tölegsiz okamak üçin resminamalar 2021-nji ýylyň 30-njy dekabryna çenli kabul edildi.

Adblock
detector