TÜRKMENISTAN HABARLARY

Ýanwar aýyndaky jemgyýetçilik kabul edişlikleriniň tertibi belli boldy

9-njy we 23-nji ýanwarda Lebap welaýat häkimliginde jemgyýetçilik kabul edişligi geçiriler. Bu barada «Türkmen gündogary» gazetinde çap edilen bildirişde aýdyldy.
Neşirde hem görkezilişi ýaly, raýatlaryň ýüztutmalary boýunça welaýat topary şol günlerde öz işine ir sagat 8:00-da başlar.
Şäher we etrap häkimliklerindäki kabul edişlikler bolsa aýyň bütin dowamynda her hepdäniň şenbe güni geçiriler. Olar sagat 9:00-da başlar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply