«Ýandeks» pirat kontetnli domenleri gözlegde bermegini bes eder

IT-kompaniýa antipirat memorandumyny pirat kontetnli domenleri gözlegde bermekden aýyrmagyň mehanizmi bilen doldurmagy meýilleşdirýär. Bu barada «Ýandeksiň» metbugat gullugynda «ТАСС» habar berdiler.

«Ýandeksde» şeýle çemeleşmäniň soňundan kanunçylyga girizmek üçin gerek boljak piratlar bilen göreşmegiň täze usullaryny işläp taýýarlamaga kömek eder diýip tama edýärler. Netijede resmi wideoresurslaryň abraýy artar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector