DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

XXI asyryň «Titanigi» 2024-nji ýylda ýola düşer

Geljek ýylda dünýäde iň uly syýahatçylyk gämisiniň ilkinji ýüzüşiniň amala aşyryljakdygy mälim edildi.

Royal Caribbean International kompaniýasynyň «Icon of the Seas» atly bu laýneriniň uzynlygy 365 metre, agramy 250000 tonna barabardyr. Bu äpet suw ulagyna syýahatçylaryň 5610-sy ýerleşip, olara işgärleriň 2350-si we liftleriň 22-si hyzmat eder.

Syýahatçylara dürli derejeli otaglaryň 28 görnüşi hödürlenilip, olar ýokary amatly şertlerde ýaşamak we dynç almak üçin giň mümkinçiliklere eýedir. Gämide şeýle-de suw howuzlarynyň 10-sy, açyk tomaşa we kinoteatr zallary, oýun meýdançalary, akwapark, seýilgähler, sport meýdançalary bardyr.

Dünýäde iň uly gezelenç gämisiniň ilkinji ýüzüşi Karib deňzinde amala aşyrylyp, ol 7 günläp dowam eder.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: