Woleýbol boýunça Lebap welaýatynyň açyk birinjiligi geçirildi

 Türkmenabat şäheriniň 10-njy sport mekdebinde 2006-2007-nji ýylda doglan oglanlaryň we gyzlaryň arasynda woleýbol boýunça Lebap welaýatynyň açyk birinjiligi geçirildi.

Welaýatyň ýygyndy toparyna ussat oýunçylary seçip almak maksady bilen geçirilen ýaryşlara Türkmenabat şäherinden we etraplardan gelen toparlar gatnaşdylar. Iki günläp dowam eden çekeleşikli ýaryşlarda golanlaryň arasynda Türkmenabat şäheriniň woleýbolçylaryna taý gelen tapylmady. Duşuşyklaryň jemleri boýunça 9-njy sport mekdebiniň türgenlerinden düzülen «Türkmenabat-1» topary  birinji, 10-njy sport mekdebiniň türgenlerinden düzülen «Türkmenabat-2» ikinji we Çärjew etrabynyň topary üçünji orunlary eýelediler. Gyzlaryň arasynda 10-njy sport mekdebiniň woleýbolçylaryndan durýan «Türkmenabat-1» we «Türkmenabat-2» toparlary degişlilikde birinji we ikinji orunlara mynasyp boldular. Ikinji orny Çärjew etrabynyň topary eýeledi.

Birinji orny eýelän toparlar döwlet derejesinde geçiriljek ýaryşlara gatnaşmaga hukuk gazandylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: