SPORT WE SYÝAHAT

Welaýatyň çempionaty geçirildi

 Türkmenabat şäherindäki 10-njy sport mekdebinde woleýbol boýunça welaýatyň çempionaty guraldy. Ýaryşda 2008 — 2009-njy ýyllarda doglan oglanlardan düzülen toparlar özara duşuşdylar. Ýaryşyň netijeleri boýunça welaýat merkeziniň Türkmenabat — 2 topary çempionlygy gazandy. Toparyň düzüminde Türkmenabat şäherindäki 9-njy sport mekdebiniň türgenleri Kerim Allanazarow, Atajan Döwletow, Orun Gylyjow, Myrat Hydyrkulow, Nepes Meňliýew, Alihan Merdanow, Kakajan Metdiýew, Meýlis Seýidow, Arslan Seýtiýew, Allanur Meredow dagy çykyş etdiler. Woleýbolçylary ýaryşa ussat tälimçi Ahmet Jankulyýew taýýarlady.

 Ýaryşyň ikinji baýrakly ornuny çärjewli türgenler eýelediler. Türkmenabadyň birinji topary üçünji orna mynasyp boldy.

 Ýeňijiler welaýat bedenterbiýe we sport baradaky baş müdirligi tarapyndan Hormat hatlary bilen sylaglanyldylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: