JEMGYÝET

Welaýat neşiriniň çap edilýän görnüşine abuna ýazylyşyk başlady

Gündelik neşirleriň okyjylary üçin Lebap welaýat häkimliginiň «Türkmen gündogary» gazetiniň çap edilýän görnüşine 2024-nji ýylyň birinji ýarymy üçin abuna ýazylyşygyň başlanandygy habar berildi. Bu barada neşirde bildiriş çap edildi.

Häzirki wagtda 8800 nusgada çap eidlýän welaýat neşiri okyjylara elektron görnüşde hem ýetirilýär. Bildirişde görkezilişi ýaly, gazetiiň çap edilýän görnüşine abuna ýazylmak üçin «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň bölümlerine ýüz tutup bilersiňiz.

Gazetiň elektron görnüşine «turkmenmetbugat.gov.tm» internet sahypasynda hem-de «Türkmenmetbugat» mobil goşundysynda «Merkezi gazet-žurnallar we welaýat gazetleri»  bukjasyndan ýazylyp bilersiňiz.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: