JEMGYÝET

Welaýat muzeýinde Watan goragyna bagyşlanan maslahat geçirildi

Welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenabat şäherindäki Beýik Watançylyk urşy muzeýi bilen bilelikde «Watan goragy — mukaddesligiň goragy» atly dabaraly maslahat geçirildi.

Oňa Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Türkmenabat şäher komitetiniň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Türkmenabat şäher geňeşiniň işjeň agzalary, welaýat çagalar kitaphanasynyň hünärmenleri, harby gullukçylar we il sylagly ýaşulular gatnaşdylar.

Dabaraly maslahatda çykyş edenler ýaşlary ynsanperwerlik ýörelgelerine ygrarlylykda ata Watany berk goramaga, il-güne wepaly bolmaga çagyrdylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: