MEDENIÝET

Welaýat muzeýi Türkmenabatdaky mekdepde göçme sergi gurady

Lebap welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi Türkmenabat şäherindäki 18-nji orta mekdepde «Geçmişe sarpa — geljege hormat» atly baýramçylyk dabarasyny we göçme sergini gurady.

Baýramçylyk dabarasynda ýokary synp okuwçylary tarapyndan türkmen nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň watansöýüjilik, ynsanperwerlik, ulyny sylamak, kiçä sarpa goýmak hakyndaky goşgulary labyzly okaldy we aýdymlar aýdyldy. Çäräniň dowamynda welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýimiziň gaznasynda saklanylýan milli gymmatlyklarymyzdan göçme sergi guraldy. Sergide haly we haly önümleri, mis gap-gaçlar, agaç önümleri, arhiw resminamalary, suratlar ýerleşdirildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: