MEDENIÝET

Welaýat kitaphanasynda Watan goragyna bagyşlanan söhbetdeşlik geçirildi

Şu gün welaýat kitaphanasynda «Watany goramak — parahatçylygy goramak» diýen at bilen söhbetdeşlik guraldy.

Ýaş nesli mertlik, edermenlik, Watana, il-güne wepadarlyk ruhunda terbiýelemek maksady bilen guralan çärä il sylagly ýaşulular, kitaphanaçylar, harby bölümiň serkerdeleri we esgerleri gatnaşdylar. Onda çykyş edenler ýurtda gazanylýan ösüşler, Watan mukaddeslikleri, harby borja wepalylyk dogrusynda buýsançly söhbet etdiler. Türkmenistanyň ähli ugurlardaky ösüşlerine mynasyp goşant goşmak, ata Watany goramak her bir ýaş ynsanyň mukaddes borjudyr diýlip, çykyşlarda nygtaldy.

Bu ýerde «Mertler Watany beýgeldýär» diýen şygar bilen kitap sergisi guraldy. Onda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýiti zehininden, pähim-paýhasyndan dörän kitaplar ýerleşdirildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: