YKDYSADYÝET

Welaýat «Azyk» önümçilik birleşiginde önümçilik 10 müň tonna golaýlady

Lebap welaýat «Azyk» önümçilik birleşiginde şu ýylyň ýanwar-fewral aýlarynda 10 müň tonna golaý önümçilik işleri alnyp barylýar.

Türkmen metbugatynda berilýän maglumata görä, bu ýerde ýylyň ilkinji iki aýynda arassalanylan pagta ýagynyň 1 müň 254, sarunyň 4 müň 700, harpygyň bolsa 3 müň 200 tonnasy öndürilip, meýilnama üstünlikli berjaý edildi. Kärhananyň işgärleri ilat üçin satuwa çykarylýan önümleriň ýeterli bolmagy we hili barada aýratyn aladalanýarlar.

Bu ýerde Zähmet depgini ýene-de batlanýar. Kärhananyň önümlerine bolan islegleriň artmagy ilatyň bu önümlere berýän bahasynyň ýokarydygyny görkezýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: