DÜNÝÄDÄKI HABARLAR

Tutuş Hytaý boýunça ilkinji

Yili Yunnan Dairy kärhanasy süýt önümlerini (gatyk, doňdurma, peýnir) we çüýşeli suwlary öndürýär.

Bu kärhana «Bureau Veritas» kompaniýasyndan PAS 2060 uglerod bitaraplygy baradaky şahadatnamany aldy. «Bureau Veritas» uglerod zyňyndylaryny tassyklamak boýunça dünýäde öňdebaryjy hasaplanýar.

Kompaniýa özüniň «ýaşyl» ösüşini hasam çaltlaşdyrmagy wada berýär. Ýakynda Yili Yunnan Dairy BMG tarapyndan yglan edilen «Corporate Net Zero» hasabatyna girizilen dünýädäki ýeke-täk oba hojalygy we azyk senagaty wekili boldy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: