Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň gurluşyk-senagat toplumynyň görkezijileri gowy

 Şu ýylyň birinji aýynda Türkmenistanyň gurluşyk-senagat toplumy tarapyndan öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 120,4 göterim boldy.

Hasabat döwründe Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 111,3 göterim berjaý edildi.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 118,2 göterim boldy.

Ýanwar aýynyň deslapky jemleri boýunça Energetika ministrligi önüm öndürmegiň, işleri ýerine ýetirmegiň we hyzmatlaryň meýilnamasyny 113,7 göterim berjaý etdi.

Ýylyň başyndan bäri «Türkmenhimiýa» döwlet konserni tarapyndan önüm öndürmegiň we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 131,2 göterim berjaý edildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: