TÜRKMENISTAN HABARLARY

«Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly at döredildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň Watan goragçysy» diýen hormatly ady döretmek hakynda» Türkmenistanyň Kanuna gol çekdi.
Şeýle hem bu Kanun bilen täze döredilen hormatly adyň Düzgünnamasy we onuň döşe dakylýan nyşanynyň Ýazgysy tassyklanyldy. Kanun 18-nji ýanwarda türkmen metbugatynda çap edilenden soňra güýje girdi.
Täze hormatly adyň Düzgünnamasy we döşe dakylýan nyşanynyň ýazgysy «Türkmenistan» we «Нейтральный Туркменистан» gazetlerinde çap edildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Leave a Reply