SPORT WE SYÝAHAT

Türkmenistanyň topary «Aziýanyň çagalary« VII Halkara oýunlaryna gatnaşýar

Türkmenistanyň topary Wladiwistokda geçirilýän «Aziýanyň çagalary» VII Halkara sport oýunlaryna gatnaşýar.

Oýunlara 12 ýurtdan 13—16 ýaşlaryndaky türgenler gatnaşýarlar. Olar sportuň 19 görnüşi boýunça medallaryň 273 toplumy ugrunda göreşerler. Türkmenistandan 62 atlet dokuz görnüş: 3х3 basketbol, kuraş, ýeňil atletika, stoluň üstünde oýnalýan tennis, suwda ýüzmek, sambo, sort göreşi (grek-rim we erkin göreş) we ýaýdan ok atmak boýunça medal almak ugrundaky ýaryşlara gatnaşarlar.

«Aziýanyň çagalary» VII Halkara sport oýunlary 8-nji awgusta çenli dowam eder.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: