YKDYSADYÝET

Türkmenistanyň senagat kärhanalary ösüşiň ýokary depginini saklaýarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň sekiz aýyň jemi jemlenen mejlisinde gurluşyk we senagat toplumynda öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 152,2 göterim ýerine ýetirilendigi bellenildi.

Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 115,2 göterim amal edildi.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasyny 165,3 göterim ýerine ýetirdi.

Şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça «Türkmenhimiýa» döwlet konserni tarapyndan önüm öndürmegiň we hyzmatlary ýerine ýetirmegiň meýilnamasy 179,1 göterim berjaý edildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: