JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidentiniň geňeşçisi Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary boldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Permany bilen Annageldi Orazberdiýewiç Ýazmyradowy  Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine belledi. Şol bir wagty özünde ony Türkmenistanyň Prezidentiniň Oba hojalyk meseleleri boýunça geňeşçisi wezipesinden boşatdy.

Şonuň ýaly-da, ol Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň Müdiriýetiniň Türkmenistandan agzasy edilip bellenildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: