JEMGYÝET

Türkmenistanyň Prezidenti ýurduň halyçylaryny, halkyny, Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXII mejlisine hem-de Türkmenistanyň Söwda toplumynyň sergisine gatnaşyjylary Türkmen halysynyň baýramy bilen gutlady.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýurduň halyçylaryny, halkyny, Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXII mejlisine hem-de Türkmenistanyň Söwda toplumynyň sergisine gatnaşyjylary Türkmen halysynyň baýramy bilen gutlady.

Gutlag hatynda: «Sizi milli buýsanjymyz bolan Türkmen halysynyň baýramy, bu baýram mynasybetli geçirilýän «Arşyň nepisligi — türkmen halysy» atly türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXII mejlisiniň hem-de Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!» diýilýär.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: