Türkmenistanyň Prezidenti Portugaliýadaky ilçini belledi

Türkmenistanyň Prezidenti özüniň Permany bilen Türkmenistanyň Portugaliýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini belledi. Bu wezipä Maksat Esenowiç Çaryýew bellenildi. Ol häzirki wagtda Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky (Pariž şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisidir. M.Çaryýew iki wezipäni hem bilelikde alyp barar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: