SYÝASAT

Türkmenistanyň Prezidenti Köýtendag etrabynyň ýolbaşçysyny wezipä belledi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň täze häkimini belledi. Bu wezipäni Ylýas Baýramowiç Öwezow eýeledi.

Prezident özüniň beýleki Permany bilen bu etrabyň öňki häkimi Söhbet Allakulyýewi wezipesinden boşatdy. Resminamada onuň işinden özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin çykarylýandygy aýdylýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: