Türkmenistanyň Prezidenti hazarýaka döwletleriniň döwlet edaralarynyň özara gatnaşyklarynyň mehanizmini hödürledi

 Hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrlikleriniň başlangyjy bilen yzygiderli maslahatlaryň mehanizmi bäş ýurduň döwlet edaralarynyň özara gatnaşyklaryny üpjün etmäge şert döretmäge gönükdirilendir. Bu 2018-nji ýylda Aktauda geçirilen sammitiň kommýunikesinde beýan edilen.

VI Hazar sammitinde eden çykyşynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow hyzmatdaşlygyň pudaklaýyn ylalaşyklaryny işläp taýýarlamagy sazlaşdyrmagy tabşyrmak bilen, bu mehanizmiň ygtyýarlygynyň giňeldilmegi baradaky teklibi orta atdy, diýip, «orient.tm» ýazýar.

Bu aspektde türkmen lideri Hazar deňzinde başlangyç liniýalary kesgitlemegiň usuly hakyndaky ylalaşygyň üstünde işlemegi tamamlamagyň aýratyn ähmiýetini belledi.

Şonuň ýaly-da, Serdar Berdimuhamedow bäş taraplaýyn tertibiň ileri tutulýan ugurlary boýunça daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň derejesinde yzygiderli duşuşyklary geçirmek barada pikiri hem orta atdy.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector