Türkmenistanyň Prezidenti Hazarda özara gatnaşyklaryň baş wezipelerini we şertlerini beýan etdi  

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow sebitde berk, uzak möhletleýin we tutuş howpsuzlygy Hazarda bäş taraplaýyn özara gatnaşyklaryň üstünliginiň baş wezipeleriniň biri we aýrylmaz şerti hökmünde görkezdi, diýip, «orient.tm» habar berýär.

Hazar sebiti parahatçylyk we özüş üçin howpsuz durnukly we ynamdar sebit bolmagynda galmaly, terrorçylyga, neşeleriň bikanun dolanyşygyna, guramaçylykly jenaýatçylyga we beýleki islendik bikanun hereketlere garşy bilelikde hereket etmek gerek. Türkmenistanyň döwlet Baştutanynyň pikirine görä, özara hereketler barlyşyksyz, ulgamlaýyn we açyk bolmaly.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Adblock
detector