JEMGYÝET

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Permany bilen  Çary Baýramowiç Gylyjowy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy. Ol ýurduň söwda toplumyna gözegçilik edipdi. Resminamada onuň işde goýberen kemçilikleri üçin wezipesinden boşadylýandygy bellenilýär.  

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: