TÜRKMENISTAN HABARLARY

Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi

Olaryň arasynda «Salgytlar hakynda» Türkmenistanyň bitewi Kanunyna goşmaça we üýtgetmeler girizmek hakynda, Türkmenistanyň Gümrük kodeksine goşmaçalar girizmek hakynda, «Demir ýol ulagy hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna goşmaçalar we üýtgetmeler girizmek hakynda, «Awtomobil ýollary we ýol işi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň kanunlaryny görkezmek bolar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: