SPORT WE SYÝAHAT

Türkmenistanyň iň güýçli erkin göreşçileri Türkmenabatda kesgitlenildi

Türkmenabat şäherindäki 7-nji sport mekdebinde erkin göreş boýunça ýetginjekleriň arasynda Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Ýaryşa ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan we Aşgabat şäherinden ýaş pälwanlaryň 200-e golaýy gatnaşdy.

Ýaryşyň dowamynda türgenler agram derejeleriniň 9-sy boýunça güýç synanyşdylar. Çekeleşikli geçen tutluşyklaryň netijeleri boýunça Aşgabat şäheriniň topary birinji orna mynasyp boldy. Aşgabat şäheriniň Ýaş olimpiýaçylar mekdebiniň topary ikinji orny eýeledi. Welaýatymyzyň türgenleri bolsa üçünji orny gazandylar.

Ýaryşa tejribeli tälimçiler Zafar Nuraliýew, Azat Kabulow, Rüstem Nazarow dagy eminlik etdiler. Ýeňijiler Hormat hatlary we medallar bilen sylaglanyldylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: