Türkmenistanyň gurluşyk we senagat toplumynda gowy ösüş gazanylýar

Şu ýylyň on aýynda gurluşyk we senagat toplumynda önümleri öndürmegiň we ýerine ýetirilmeli işleriň meýilnamasy 143,2 göterim berjaý edildi.

Geçen döwürde Gurluşyk we binagärlik ministrligi boýunça meýilnama 116,1 göterim amal edildi.

Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi boýunça öndürilen önümleriň we ýerine ýetirilen işleriň meýilnamasy 162,7 göterime deň boldy.

Bu barada Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 4-nji  noýabrda   geçirilen mejlisinde habar berildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: