YKDYSADYÝET

Türkmenistanyň dokma senagatynyň kärhanalary dört aýy önümçiligiň möçberiniň artmagy bilen jemlediler

Ýanwar — aprel aýlarynda  Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi boýunça, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, nah ýüplügiň önümçiligi 133,1, nah matalaryň önümçiligi 125,9, tikin we trikotaž önümleriniň önümçiligi 119,5, gön önümleriniň önümçiligi 109,3 göterime barabar boldy.

Şu ýylyň başyndan bäri «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň kärhanalarynda önüm öndürmegiň meýilnamasy 117,5 göterim ýerine ýetirildi.

Bu maglumatlar Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň geçen anna güni geçirilen mejlisinde getirildi.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: