YKDYSADYÝET

Türkmenistanly telekeçi önümlerini daşary ýurtlara iberýär

«Arzuwly tutum» daýhan hojalygy sogandyr gawunyň hersiniň 20 tonnasy Gazagystan Respublikasyna, üzümiň 27 tonnasy Russiýa Federasiýasyna eksport etdi, diýip «Rysgal» gazeti ýazýar.

Bu ýerde geljekde gawundyr garpyzyň, kädiniň onlarça tonnasyny Gazagystan Respublikasyna eksport etmek meýilleşdirilýär.

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň çäginde telekeçi Maksat Gurbandurdyýewe 99 ýyllyk möhlet bilen uzak möhletleýin peýdalanmaga berlen 2200 gektar ýerde gowaça, bugdaý, mäş, künji, gawun bilen birlikde, pomidor, sogan ýaly gök ekinler ekilip, bereketli hasyl alynýar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: