BILIM

Türkmenistanly okuwçylar halkara ders bäsleşiginde baýrakly orunlary gazandylar

15 — 23-nji fewralda Gazagystan Respublikasynyň Ylym we bilim ministrligi tarapyndan onlaýn görnüşde matematika, fizika we informatika dersleri boýunça 18-nji halkara Žautykow bäsleşigi geçirildi. Oňa 21 döwletden okuwçylaryň jemi 1 müň 178-si gatnaşyp, şolaryň 520-si matematika, 340-sy fizika, 318-si bolsa informatika dersleri boýunca bäsleşdiler. Gatnaşyjylaryň hatarynda Türkmenistandan, Russiýa Federasiýasyndan, Belarusdan, Özbegistandan, Ermenistandan, Täjigistandan, Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Gruziýadan, Rumyniýadan, Bolgariýadan, Serbiýadan, Norwegiýadan, Türkiýeden zehinli mekdep okuwçylary bar.

Bu halkara bäsleşige Türkmenistanyň ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdeplerinden saýlanan 8 toparda jemi 22 okuwçy gatnaşyp, olara Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň matematika mugallymy Arslan Hojiýew ýolbaşçylyk etdi.

Bäsleşigiň netijelerine görä, matematika dersi boýunça Aşgabat şäherindäki iňlis dili, himiýa we biologiýa derslerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 86-njy orta mekdebiň 10-njy synp okuwçysy Kerimguly Bendow hem-de informatika dersi boýunça şol mekdebiň 11-nji synp okuwçysy Gurbanberdi Gulladyýew bürünç medallara mynasyp boldular.

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda geçirilen dabarada bu halkara bäsleşigiň ýeňijileri üstünlikleri bilen gutladylar.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: